Informacje finansowe

Rachunek zysków i strat

...

 

Bilans

...

 

Główne składniki majątku na dzień ...

...

 

Zadłużenie na dzień ...

...

 

Copyrights +H2O Sp. z o.o.  Created by 101 So. z o.o., Kamila Błęcka