Informacje bieżące

I N F O R M  A C J A 

w sprawie emisji obligacji imiennych zabezpieczonych serii B1

wyemitowanych przez +H2O Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chociszewie

Zarząd Spółki +H2O Spółka z o.o. w Chociszewie informuje, że emisja obligacji serii B1, zaoferowana na podstawie uchwały zarządu z dnia 16 listopada 2016 roku w ofercie niepublicznej doszła do skutku w związku z przekroczeniem progu emisji, ustalonego w Warunkach Emisji Obligacji w formie załącznika do wymienionej uchwały.

W związku z powyższym, uchwałą zarządu z dnia 6 grudnia 2016 roku dokonany został przydział obligacji osobom, które złożyły oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia oraz opłaciły obligacje.

Do wszystkich Obligatariuszy wysłane zostały zawiadomienia o przydziale opłaconych obligacji wraz z kuponem zbiorowym obligacji oraz odcinkami spłat odsetek. Ustanowione zostały również zabezpieczenia obligacji, przewidziane w Warunkach Emisji Obligacji.

Za Zarząd Spółki

Andrzej Kaczmarkiewicz

 

 

I N F O R M  A C J A 
w sprawie emisji obligacji imiennych zabezpieczonych serii B
wyemitowanych przez +H2O Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chociszewie


Zarząd Spółki +H2O Spółka z o.o. w Chociszewie informuje, że emisja obligacji serii B, zaoferowana na podstawie uchwały zarządu z dnia 27 września 2016 roku w ofercie niepublicznej doszła do skutku w związku z przekroczeniem progu emisji, ustalonego w Warunkach Emisji Obligacji w formie załącznika do wymienionej uchwały.

W związku z powyższym, uchwałą zarządu z dnia 18 października 2016 roku dokonany został przydział obligacji osobom, które złożyły oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia oraz opłaciły obligacje.

Do wszystkich Obligatariuszy wysłane zostały zawiadomienia o przydziale opłaconych obligacji wraz z kuponem zbiorowym obligacji oraz odcinkami spłat odsetek. Ustanowione zostały również zabezpieczenia obligacji, przewidziane w Warunkach Emisji Obligacji.

Za Zarząd Spółki

Andrzej Kaczmarkiewicz

Copyrights +H2O Sp. z o.o.  Created by 101 So. z o.o., Kamila Błęcka